ماساژ بدن به بدن

290

ماساژ بدن به بدن

ماساژ بدن به بدن

 

تاریخچه ماساژ بدن به بدن

 

برخی از مردم بر این باور هستند که ماساژ بدن به بدن یک تجربه روحانی است که ریشه در تعالیم بودایی و هندویی دارد و اولین بار هندوها در هند باستان از آن استفاده می‎کرده‎اند.

آن‎ها این ماساژ را نوعی مدیتیشن می‎دانند که می‎تواند انرژی جنسی و خلاق را کنترل کند و انسان را به سمت روشنفکری و سعادت هدایت کند.

 

همچنین هندوها بر این باورند که در زمانی که ماساژگیرنده، سعی در داشتن حداکثر تمرکز بر بدن خود و لذت بردن از زمان حال را دارد، ماساژ بدن به بدن موجب حرکت و چرخش انرژی زندگی در مراکز انرژی یا چاکراها می‎شود.

بنابراین احساسات جسمی ناشی از ماساژ بدن به بدن، موجب رسیدن به تجربه‎ای روحانی و مقدس برای ذهن، بدن و روح فرد می‎شود.

 

بسیاری از المان‎های ماساژ کامل، بدن ریشه در تعالیم مذهبی دارند و ماساژور بایستی با دقت و توجه زیاد برای القای احساس آرامش درونی در فرد و باز کردن درهای لذت شدید جنسی، آن‎ها را انجام دهد.

 

 

درخواست رزرو ماساژ
4 + 8 =