روغن ماساژ

286

روغن ماساژ

 روغن ماساژ

روغن ماساژ باید ويژگي خاصی داشته باشد. بعضی از این ویژگی ها حتماً باید در روغن وجود داشته باشند و بعضی دیگر را می توان نادیده گرفت.

غلظت: روغن ماساژ نباید زیاد غلیظ باشد. باید خالص و به خوبی فیلتر شده باشد.

 

بو:

روغن هایی که دارای بوی نامطبوع هستند، اکثراً برای ماساژ مورد مصرف قرار نمی گیرند. مگر این که واقعاً الزامی باشد.

 

مرطوب کنندگي:

روغن های ماساژ باید قابلیت مرطوب کنندگی داشته باشند. روغن هایی که ویژگی مرطوب کنندگی بهتری دارند،

 

خالص بودن روغن:

خالص بودن و کیفیت روغن هم از سایر ویژگیهای ضروری روغن های ماساژ می باشد.

 

یک روغن ماساژ خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

روغن ماساژ نباید بسیار متراکم و غلیظ باشه، باید خالص و به طور کلی از عصاره گیاهان تشکیل شده باشه.
روغن باید ویسکوزیته (گران روی) پایینی داشته باشه. این به معنی آن است که روغن ماساژ باید به راحتی به پوست جذب بشه و نباید مثل عسل چسبناک باشه.

 

انواع روغن ماساژ

روغن مغز بادام

روغن هسته زردآلو

روغن آوو کادو

روغن زردک (هویج)

روغن عناب

روغن فندق

روغن زیتون

روغن بادام زمینی

روغن گاجره (کاکره)

روغن کنجد

روغن گندم

روغن گل گاوزبان

روغن هسته انگور

روغن کرچک

روغن جوجوبا