ماساژ یومی 

296

ماساژ یومی 

 انچه باید در مودر ماساژ یومی هو بدانید

به معنی “روش اصلاح لگن خاصره” بوده و یکی از روشهای درمانی کل نگر است که تمامیت انسان را مورد نظر قرار می‌دهند و مبدع آن آقای دکتر “ماسایوکی سایونجی”

موسس و مدیر انستیوی بین المللی طب پیشکیر ژاپن می باشد. این روش پیشتر با نام Diina Massage شناخته می شد که معنای آن به زبان اسپرانتو “ماساژ الهی” است.

اما بعدتر دکتر سایونجی تصمیم گرفت نامی صحیح و مرتبط را برای روش ابداعی خود انتخاب کند.

از این رو نام “یومی هو تراپی” جایگزین نام قبلی شد و به سرعت توانست در سطح جهانی گسترش پیدا کند.

این روش در ایران توسط آقای غلامرضا آذرهوشنگ ( نماینده بین المللی انستیوی طب پیشگیر ژاپن و مروج این روش در بیش از 35 کشور دنیا تا قبل از زمان فوت دکتر ماسایوکی سایونجی 2005 م ) معرفی و تدریس شد.

 

روش درماني يومي هو به شما امكان مي دهد كه وضعيت بدن خود را اصلاح كنيد

وضعيت بدني بك فرد چيست ؟

وضعيت بدني هر فردي در نتيجه جابجايي استخوانهاي لگن به هنگام تولد شكل مي گيرد . محيط زندگي پس از تولد اثر عميقي بر شكل ثابت بدن بر جاي مي گذارد ولي اثر جابجايي استخوان لگن بسيار قاطع تر است که مي توان اين اثر را با روش درماني يومي هو تعديل نمود .

 

چرا معاينه و تشخيص طبي براي شروع روش درماني يومي هو لازم نيست ؟

انسان تركيبي از جسم وفكر است . بدن از بازوها ، پاها ، مغز ، ‌قلب ، رگها ، بافتهاي خوني و اندامهاي مختلفي تشكيل مي شود كه به كمك يكديگر و در ارتباط متقابل با ساير اندامها فعاليتهاي زندگي را ميسر مي سازند

روش درماني یومی هو یک روش درمانی منطقي است

اين روش را مي توان نوعي روش ورزشي نیز دانست اما ورزشي كه با تمرينات جسماني ديگر تفاوتي آشكار دارد .

بدين معني كه اين تمرينات نه به تنهايي بلكه فقط به كمك فردي ديگر (درمانگر) انجام پذير است گرچه در خلال انجام تمرينات بيمار بركف اتاق خوابيده باشد اما انرژي مصرف شده توسط بيمار برابر است با مقدار كالري كه براي 5/1 كيلومتر دويدن مورد نياز است .

 

اثرات جانبي يومي هو

احساس خستگي از ميان مي رود و وقتي جريان گردش خون متعادل مي شود متابوليسم بدن فعال مي گردد، بیمار احساس سبکی می کند وعواملي كه سبب خستگي مي گردد از بدن خارج مي شود .

بیمار از بيماريهاي مزمن خلاص مي شود و آنقدر بدنش قدرتمندمي گردد كه ديگر به اين بيماريها مبتلا نمی گردد و قدرت خود درماني بدن كه توسط روش يومي هو تحريك مي شود بدن را در مقابل بيماريها مصون مي گرداند و فعاليتهاي دروني بدن راتقويت مي كند

 

 

درخواست رزرو ماساژ
1 + 4 =